biuro rachunkowe warszawa
  •  "Jesteśmy niezadowoleni z obsługi naszego biura, oni nigdy nie mają dla nas czasu. Czy u was będzie tak samo ?"

Zakres obsługi przez biuro rachunkowe lub księgowe zależy od ustaleń poczynionych między Stronami w pisemnej umowie o współpracę. Jeśli Klient kupuje i płaci za obsługę księgową, najczęściej każde biuro wykona ją dla niego. Jeśli klient kupuje i płaci za obsługę księgową i udzielanie konsultacji w zakresie prowadzonej obsługi, takie usługi powinien otrzymać. Jeśli ustalony zakres obsługi obejmuje doradztwo, czy też usługi dyrektora finansowego, itd., ma on prawo wymagać jeszcze szerszej obsługi od biura. Oczywiście czym obszerniejszy zakres usług (poza prostym księgowaniem), tym wyższe jest honorarium za obsługę. Jeśli jednoznacznie ustalimy zakres obsługi i wysokość honorarium, żadna ze Stron umowy nie będzie mieć w przyszłości wątpliwości.

  •  "Co się stanie, jeśli wasza działalność przyniesie nam szkodę ?"

Zadaniem biura rachunkowego jest obsługa Klienta i dbanie o jego bezpieczeństwo finansowe. Nasze biuro podejmuje różne działania dla osiągania tego celu. Jeśli jednak taka sytuacja miałaby się wydarzyć, nasze biuro zobowiązuje się do poniesienia konsekwencji finansowych w formie pokrycia kosztów odsetek naliczonych firmie Klienta przez organ państwowy, wynikłych z działań biura.

  •  "Ile kosztuje u was obsługa księgowa i kadrowa ?"

Honorarium za obsługę uzależnione jest od:
a)     stopnia jej skomplikowania np. działalność gospodarcza jest prostsza od pełnej księgowości
b)     ilości dokumentów do obsługi miesięcznej i ich objętości
c)     zakresu dodatkowych wymagań np. specjalne zestawienia i raporty
d)     zakresu niezbędnych konsultacji i rodzaju doradztwa
Dlatego najczęściej nie można określić jego wysokości wymieniając podstawowe informacje drogą mailową. Aby właściwie zaoferować oczekiwany i akceptowany przez Klienta zakres obsługi konieczne jest spotkanie, szersza wymiana informacji, uwzględnienie potrzeb i wymagań Klienta.
Dopiero na takiej podstawie możliwe jest precyzyjne określenie wysokości honorarium w formie ryczałtowej lub w podziale na poszczególne czynności.

  •  "Na stronie internetowej podajecie, że księga przychodów kosztuje 300 zł, a ode mnie chcecie 400."

Honorarium za obsługę uzależnione jest od kilku czynników, a w szczególności miesięcznej ilości dokumentów do księgowania. Ich większa ilość powoduje wyższe honorarium. Oczywiście w ofercie możliwe jest określenie kwoty za dokument, jednak trzeba ją rozpatrywać w powiązaniu z wieloma innymi czynnikami.

  •  "Prosimy o wyspecyfikowanie w ofercie kosztów za jednostkowe czynności np. dekretacja dokumentów, wprowadzanie dokumentów, przygotowanie sprawozdania dla administracji publicznej, archiwizacja dokumentów, sporządzenie bilansu rocznego, sporządzenie budżetu, prowadzenie kasy, ewidencja, rozliczanie i administrowanie delegacjami, obsługa floty samochodów, kart paliwowych, ubezpieczeń i rejestracji pojazdów, realizacja zamówień artykułów biurowych i obsługa przesyłek kurierskich, rozliczenia podatku od osób prawnych, rozliczenia VAT, zarządzanie rachunkami bankowymi. itd."

Kwotowania obsługi księgowej budowane są podobnie jak w wielu innych usługach. Wartość usługi zależy od rodzaju obsługiwanego obszaru i czasochłonności czynności w procesie obsługi, rzadko wyrażonej prostą ilością dokumentów. Na poziom honorarium wpływa także jakość zaangażowanych pracowników (ich kompetencje), kwalifikacje kierownictwa i wiele innych czynników.
Zadaniem biura księgowego jest wyeliminowanie problemu obsługi księgowej w zakresie ustalonym z Klientem i najczęściej jest ono realizowane po ustaleniu jednej, globalnej kwoty. Wyspecyfikowanie kwot za jednostkowe działania jest możliwe, jeśli obsługa ogranicza się do kilku głównych działań.

  •  "W Suwałkach to kosztuje tylko tysiąc, a wy chcecie za to samo półtora..."

Są miejsca, gdzie podobna obsługa wymaga jeszcze większych kwot. Oprócz wcześniej wspomnianych czynników, na poziom honorarium wpływają także koszty ponoszone przez biuro księgowe, jak czynsze, płace pracowników na lokalnym rynku, opłaty za administrowanie siecią informatyczną itp. Dlatego zawsze będą miejsca, gdzie obsługa jest tańsza lub droższa.