biuro rachunkowe warszawa

Jeśli Polski przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo kupuje pewne usługi od zagranicznej
firmy to musi liczyć się z podatkiem u źródła i dodatkowymi obowiązkami
sprawozdawczymi do urzędu skarbowego. 

Kiedy należy rozliczyć podatek u źródła?
W myśl jednakowo brzmiących art. 29 ust. 1 pkt 5 updof i art.21 ust.1 pkt 2a updop,
opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20%
przychodu podlegają przychody osób zagranicznych uzyskane z tytułu wykonanych
przez nie na terytorium Polski świadczeń:

-doradczych
-księgowych
-badania rynku
-usług prawnych
-usług reklamowych
-zarządzania i kontroli
-przetwarzania danych
-usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu
-gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podanym charakterze