biuro rachunkowe warszawa

Wyniki finansowe wykazywane w dokumentacji obrazują działania przedsiębiorstwa. Sa doskonałą bazą do diagnozowania efektywności i pozwalają na wskazywanie obszarów, które można usprawnić, szczególnie w sytuacji spowolnienia gospodarczego.

 

Najważniejszym zasobem firmy są ludzie. Stąd ilość, jakość i kierunek działań i wysiłków podejmowanych przez kierownictwo i pracowników są kluczowe dla sukcesu firmy.

Wynikają one z kompetencji personelu, czyli wiedzy, umiejętności i motywacji. Kompetencje  można podzielić na trzy zakresy:

  • kompetencje osobiste menedżerów i pracowników
  • kompetencje w kierowaniu podwładnymi
  • kompetencje w zarządzaniu organizacją (firmą)

    
Wprowadzając program podnoszenia kompetencji menedżerów ukierunkowany na osiąganie celów finansowych, zyskują Państwo ich poprawę ponosząc minimalne nakłady.

Więcej informacji na następnych stronach tj. SZKOLENIA HONORARIA.