Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest między innymispełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), a także podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników niniejszego serwisu. 

I. Postanowienia ogólne

​1.​Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej gradatim.pl (dalej zwanej stroną lub serwisem)

​2.​Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Gradatim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oxford Tower, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, NIP 701 036 43 16, REGON 146 865 87 (dalej zwanym Administratorem).

Podstawa prawna: Artykuł 13 RODO.

II. Dane osobowe

​1.​Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w tym do analizy ruchu na stronie, marketingu oraz kontaktu z Użytkownikami. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

​2.​Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników i zapewnić ich bezpieczeństwo, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Podstawa prawna: Artykuł 6 RODO.

III. Cookies

​1.​Serwis korzysta z plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu strony oraz umożliwiają analizę ruchu na stronie.

​2.​Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, jednakże ograniczenie stosowania cookies może wpłynąć na funkcjonowanie strony.

​3.​Pliki cookies są wykorzystywane w celach statystycznych oraz marketingowych, w tym za pośrednictwem narzędzi Google Analytics.

​4.​Google Analytics używa zarówno plików cookies sesyjnych, jak i trwałych.

a. Cookies sesyjne: Google Analytics używa plików cookies sesyjnych do śledzenia sesji użytkownika. Informacje te są przechowywane tymczasowo i są usuwane po zamknięciu przeglądarki lub po zakończeniu sesji.

b. Cookies trwałe: Google Analytics używa także plików cookie trwałych do zbierania informacji o użytkownikach na przestrzeni czasu. Te pliki cookie pozostają na komputerze użytkownika po zakończeniu sesji i są wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników na dłuższą metę.

Podstawa prawna: Artykuł 6 RODO.

IV. Google Analytics

​1.​Strona korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy statystyk stron internetowych, dostarczanego przez Google LLC. Google Analytics używa cookies do analizy sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze strony.

​2.​Informacje generowane przez cookies na temat korzystania ze strony przez Użytkowników są przekazywane do serwerów Google i tam przechowywane. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania ze strony, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu.

​3.​Użytkownik może zrezygnować z cookies Google Analytics, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Podstawa prawna: Artykuł 6 RODO.

V. Formularz kontaktowy

​1.​Serwis umozliwia Użytkownikom kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednakże niezbędne do nawiązania kontaktu. Podanie danych do formularza kontaktowego naszego serwisu, jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie tych danych. 

​2.​Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz prowadzenia korespondencji.

Podstawa prawna: Artykuł 6 RODO.

VI. Prawa Użytkowników

​1.​Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

​2.​Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

​3.​Osoba, która udzieliła zgody, ma również prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem.

​4.​Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, Użytkownicy mają prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W razie wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych lub w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Użytkownicy mogą skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych i złożyć stosowną skargę.

​5.​W celu skorzystania z powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@gradatim.pl

Podstawa prawna: Artykuł 15-21 RODO.

VII. Podmioty trzecie

​1.​Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. Podmioty trzecie, o których mowa w tym punkcie to:

​•​ Dostawcy usług odpowiedzialnych za funkcjonowanie i utrzymanie strony internetowej.

​•​ Operator techniczny serwisu

​•​ Dostawcy narzędzi analitycznych i marketingowych, takich jak Google Analytics. 

​•​ Dostawcy usług hostingowych i chmurowych.

​•​ Innych podwykonawcy i Partnerzy zaangażowani w funkcjonowanie strony oraz świadczenie usług na rzecz Administratora. Strategiczni Partnerzy Gradatim Sp. z o.o. to:

a. eTAX Jacek Jędrszczyk, ul. Zawiszy Czarnego 2, 40-872 Katowice.

b. Adamczyk Liber & WspółpracownicyKancelaria Radców Prawnych, ul. Moniuszki 26/2, 31-523 Kraków.

c. Katarzyna Walasek, radca prawny w Kancelarii Doradztwa Prawno-Podatkowego znajdującej się pod adresem ul. Lwowska 2/16, 30-548 Kraków.

d. WEDOIT, ul. Rozwadowska 15 B, 03-628 Warszawa.

​2.​Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności ani praktyki przetwarzania danych osobowych przez podmioty trzecie, do których mogą prowadzić linki lub integracje znajdujące się na naszej stronie. Użytkownik powinien samodzielnie zapoznać się z politykami prywatności tych podmiotów trzecich. Jednakże chcielibyśmy podkreślić, że jako Administrator dbamy o zachowanie najwyższych standardów ochrony danych osobowych w relacjach z podmiotami trzecimi i naszymi Partnerami. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo danych naszych Użytkowników, stosując odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i procedury bezpieczeństwa.

Podstawa prawna: Artykuł 28 RODO.

VIII. Zmiany Polityki Prywatności

​1.​Administrator zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym momencie i miejscu. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na niniejszej stronie internetowej.

​2.​Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej.

Podstawa prawna: Artykuł 13 RODO.

Dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora, nie podlegają profilowaniu lub przetwarzaniu automatycznemu.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z materiałów graficznych i multimedialnych zgodnie z postanowieniami licencyjnymi zawartymi na poniższych platformach:

Wszelkie używane zdjęcia, filmy oraz inne materiały są zgodne z warunkami licencji tych serwisów, co oznacza, że nie są one wykorzystywane w ramach naszego znaku towarowego, projektu graficznego reprezentującego markę, nazwy handlowej lub biznesowej ani znaku usługi. Szanujemy prawa autorskie twórców i zobowiązujemy się do przestrzegania wszelkich postanowień licencyjnych.

Wersja Polityki Prywatności: v.0.1/15_06_2024

Scroll to Top