• Prowadzenie ewidencji w księgach rachunkowych.
  • Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, wysyłanie plików JPK_VAT.
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych.
  • Bieżące informowanie nt. obsługi, zmian w przepisach itp.
  • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
  • Pozostałe czynności wymagane przez prawo lub zlecone przez Klienta.
    Zapytaj o ofertę
    Scroll to Top