• Prowadzenie ewidencji przychodów.
  • Obliczanie okresowych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT.
  • Sporządzanie i wysyłanie plików JPK_VAT.
  • Roczne rozliczanie podatku dochodowego i składki zdrowotnej.
  • Pozostałe czynności wymagane przez prawo lub zlecone przez Klienta.
Zapytaj o ofertę
Scroll to Top