• Oszacowanie zakresu prac i ich pracochłonności.
  • Uzgodnienie z organami i urzędami terminu uzupełnienia zaległości.
  • Wykonanie zaległych księgowań i ewidencji.
  • Sporządzenie zaległych deklaracji podatkowych i sprawozdań.
  • Prowadzenie spotkań konsultacyjnych sprawdzających wymagany zakres prac.
  • Pozostałe czynności wymagane przez prawo lub zlecone przez Klienta.
Zapytaj o ofertę
Scroll to Top