biuro rachunkowe warszawa

Honorarium za obsługę zależy od jej zakresu oczekiwanego przez Państwa, ilości dokumentów i jest ustalane indywidualnie.

Zakres IV - obsługa specjalistyczna obejmuje:
- konsultacje biegłego rewidenta
- usługi doradcy podatkowego
- czynności z zakresu III pełnego
 
Zakres III - obsługa standardowa obejmuje:
- usługi dyrektora finansowego
- konsultacje finansowe, prawne i personalne
- udostępnienie  dokumentacji drogą elektroniczną
- czynności z zakresu II rozszerzonego
 
Zakres II - prowadzenie zagadnień księgowych przez specjalistów obejmuje:
- nadzór głównego księgowego
- prowadzenie sprawozdawczości
- konsultacje księgowe i podatkowe
- czynności z zakresu I podstawowego
 
Zakres I - wyprowadzenie księgowości na zewnątrz firmy Klienta obejmuje:
- prowadzenie ewidencji księgowej
- wypełnianie ustawowych obowiązków podatkowych
- prowadzenie spraw pracowniczych
 
Wstępne informacje o kwotach znajdują się w zakładce PROMOCJA.

Honorarium za doradztwo biznesowe zależy od wybranej metody i zakresu wsparcia.

Najczęściej stosujemy:

  • raporty i analizy służące sformułowaniu propozycji tworzenia narzędzi pracy
  • zarządzanie projektami służące realizacji trudniejszych przedsięwzięć wymagających pracy zespołowej
  • warsztaty szkoleniowe służące podnoszeniu kompetencji pracowników i kadry kierowniczej
  • moderacja pracy grupy służąca twórczemu rozwiązywaniu problemów i budowaniu zespołów  
  • coaching grupowy i indywidualny służący budowaniu umiejętności prowadzenia trudnych zagadnień