biuro rachunkowe warszawa

Informacje i dane przedstawione na witrynie internetowej firmy Gradatim Anna Bawolska mają na celu jedynie umożliwienie ogólnej orientacji Użytkowników. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z wykorzystania informacji lub danych znajdujących się na stronie.

 

Respektujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych. Osoby odwiedzające naszą stronę internetową informujemy, że dane gromadzone z formularza ofertowego i z odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne przechowujemy tylko na czas sporządzenia oferty handlowej lub rekrutacji, co nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Serwis internetowy naszego Biura Rachunkowego nie używa mechanizmu „cookies”, tzn. plików zapisywanych na komputerze internauty. Informacje, które gromadzimy na podstawie zapisów serwera www (logi systemowe tzn. informacje pozwalające ustalić, skąd nastąpiło połączenie) zbierane są w celach statystycznych. Tak zbierane informacje są wykorzystywane w sposób nienaruszający prawa do prywatności. Udostępnione dane osobowe rejestrujemy na obsługującym nas serwerze. Wykorzystujemy gromadzone dane wyłącznie do celów wewnętrznych i nie udostępniamy, nie wypożyczamy i nie sprzedajemy danych osobowych (imię, nazwisko, adres, e-mail itp.) bez Państwa wiedzy i zgody. Zobowiązujemy się do ścisłego przestrzegania ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późn. zm., oraz ustawy z 18.07.2002 z późn. zm. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wprowadzone dane osobowe mogą Państwo w każdej chwili usunąć, zaktualizować lub zmienić. Mogą Państwo w każdej chwili wyrejestrować się z naszej bazy danych i zrezygnować z kontaktu z naszym Biurem Rachunkowym. Po rezygnacji wszystkie dane osobowe usuwamy niezwłocznie.

 

Wykorzystujemy pocztę elektroniczną do przesyłania dokumentów, informacji o działalności firmy i powiadomień związanych ze świadczonymi przez nas usługami. Wykorzystujemy wyłącznie adresy podane dobrowolnie przez Klientów i użytkowników internetu. Korespondencję elektroniczną (e-mail) zawierającą dane osobowe i adres e-mail wykorzystujemy wyłącznie do prowadzenia spraw Klientów, których reprezentujemy lub do odpowiedzi na pytania (w zakresie działalności Biura) zgłaszane przez inne osoby.

 

Serwis internetowy naszego Biura Rachunkowego zawiera odsyłacze do innych stron w internecie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ochronę Państwa danych na tych stronach, jak i za treść, kompletność i aktualność informacji i danych umieszczonych na nich.

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo akceptację dla naszej polityki bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszymi zasadami, prosimy nie korzystać z witryny naszej firmy.

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące powyższych zagadnień, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem podanym na stronie internetowej. 

Zawartość strony Gradatim Anna Bawolska jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie tekstów (także ich części) lub materiału graficznego wymaga uzyskania uprzedniej zgody naszej firmy.

 

Wszelkie działania i zaniechania naszej firmy i użytkowników naszej strony internetowej podlegają polskiemu prawu, a miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy Gradatim Anna Bawolska.