biuro rachunkowe warszawa
Delegując prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji zarówno spółek, jak i działalności gospodarczej nie muszą się Państwo troszczyć o:
 • prowadzenie ewidencji w księgach rachunkowych
 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie raportów dla GUS i NBP
 • sporządzanie przelewów bankowych
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami
 • monitorowanie lub windykację należności
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • roczne rozliczenie podatku dochodowego
W uzupełnieniu możliwe jest również:
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont
 • sporządzanie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb
 • obsługa przelewów bankowych

 Dodatkowo otrzymują Państwo wsparcie w formie:

 • konsultacji podatkowych w zakresie działalności gospodarczej
 • bieżącego informowania nt. zmian w przepisach prawnych i podatkowych