biuro rachunkowe warszawa

Delegując wyprowadzania zaległości (w podatkach, ewidencjach, księgach itp.) oszczędzamy Państwu stresów i kłopotów związanych z:

 

  • oszacowaniem  zakresu prac, ich pracochłonności
  • wykonaniem harmonogramu działań
  • uzgodnieniem z organami i urzędami państwowymi terminu uzupełnienia zaległości
  • wykonaniem zaległych księgowań i ewidencji
  • sporządzeniem zaległych deklaracji podatkowych i sprawozdań
  • protokólarnym przekazaniem zaktualizowanej dokumentacji finansowo-księgowej wskazanej

    jednostce

 

Dodatkowo otrzymują Państwo wsparcie w formie spotkań konsultacyjnych i rozmów telefonicznych.