biuro rachunkowe warszawa

W ramach obsługi księgowej i poza nią prowadzimy szkolenia, warsztaty i kursy podnoszące umiejętności kierownictwa i pracowników w obszarach kompetencji:

 

Kompetencje osobiste
 • Komunikowanie się
 • Budowanie relacji / umiejętności interpersonalne
 • Wywieranie wpływu / perswazja
 • Prezentacje biznesowe / wystąpienia publiczne
 • Standardy obsługi klienta
 • Umiejętność sprzedaży (B2B, B2C)
 • Uzyskiwanie i egzekwowanie zobowiązań
 • Negocjacje sprzedażowe, kupieckie, windykacyjne
 • Organizacja pracy własnej, planowanie czasu
Kompetencje w kierowaniu innymi
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Wprowadzanie i rozwijanie pracowników
 • Kierowanie personelem, przywództwo
 • Komunikacja w zarządzaniu
 • Perswazja w zarządzaniu
 • Motywowanie, inspirowanie do działania
Kompetencje w zarządzaniu organizacją
 • Strategiczne planowanie
 • Budowanie kultury organizacyjnej (tworzenie systemów wartości)
 • Zarządzanie kadrami (systemy ocen, systemy motywacyjne i wynagrodzeń)
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie kluczowymi klientami 
 • Zarządzanie zmianą 
 • Zarządzanie procesami