biuro rachunkowe warszawa

Delegując prowadzenie PKPiR nie muszą się Państwo troszczyć o:

 • prowadzenie ewidencji w księdze przychodów i rozchodów 
 • prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży VAT
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • przygotowanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki

 • sporządzanie przelewów do kontrahentów

 • monitorowanie lub windykację należności

 • roczne rozliczanie podatku dochodowego

W uzupełnieniu możliwe jest również:

 • prowadzenie raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb
 • obsługa przelewów bankowych

Dodatkowo otrzymują Państwo wsparcie w formie:

 • konsultacji podatkowych w zakresie działalności gospodarczej
 • bieżącego informowania nt. zmian w przepisach prawnych i podatkowych