biuro rachunkowe warszawa

Czasem zdarza się, że termin zapłaty podatków wypada w sobotę, niedzielę lub święto ustawowo wolne od pracy. Wówczas termin zapłaty przesuwa się na następny dzień roboczy. Przykładowo, jeśli termin złożenia deklaracji VAT-7, czy wpłaty zaliczki na podatek dochodowy wypada 20 czerwca (sobota), termin ten przechodzi na 22 czerwca (poniedziałek). Takie ustalenie wynika z art. 12, ust. 5, Ustawy z dnia 29.08.1997 - Ordynacja podatkowa. Od tego roku powyższy przepis ma dodane zastrzeżenie, które jest konsekwencją wejścia w życie rozliczania MOSS.

Co to jest MOSS?

W związku wprowadzeniem zmian w prawie unijnym od 1 stycznia 2015 obowiązują nowe przepisy w zakresie podatku VAT, dotyczące sprzedawców szeroko rozumianych usług cyfrowych m. in. są to usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne sprzedawane przez polskiego przedsiębiorcę osobom fizycznym zamieszkałym na terenie UE. Zgodnie z wprowadzonymi zasadami każde nabycie usługi przez klienta spoza Polski będzie owatowane w kraju nabywcy, zaś w Polsce nie będzie podlegało VAT.

MOSS - „mini one stop shop” polega na tym, że podatnik objęty tą formą rozliczenia musi dokonać rejestracji w małym punkcie kompleksowej obsługi w danym państwie członkowskim, w którym to państwie będzie zobowiązany składać drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT oraz wpłacać obliczoną kwotę podatku VAT należną wszystkim państwom członkowskim. W Polsce organem właściwym, odpowiedzialnym za prowadzenie rejestracji i rejestru podatników rozliczających się w systemie MOSS jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

Jaki ma to związek z terminami?

Każdy podatnik sprzedający szeroko rozumiane usługi cyfrowe, rozliczający się w MOSS ma obowiązek złożenia, przez specjalny elektroniczny system, dodatkowej, nowej deklaracji kwartalnej do 20. dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu danego kwartału i uiszczenia podatku za ten okres. Przy czym 20 dzień miesiąca jest to ostateczny termin, nawet jeśli wypada w dzień wolny od pracy, nie ulegnie on przesunięciu na kolejny dzień roboczy. Istotne jest również to, że podatnik nie może złożyć deklaracji przed końcem kwartału.

Jest to zmiana, o której trzeba pamiętać wybierając tę formę rozliczenia.